dilluns, 1 de juny del 2020

NURSERY: YEARS 3, 4 & 5

Good morning! How are you? 
Bon dia! Còm estau? 
What if we play with Colours?! WHAT'S YOUR FAVOURITE COLOUR?
Què vos pareix jugar amb els colors? QUIN ÉS EL TEU COLOR FAVORIT? 


Click on the links. On the first link you have to click on the balloons, so you'll listen to the colour. On the second link, you need your mummy or daddy help to play a Memory Game. Enjoy!
Clicau sobre els enllaços. En el primer enllaç heu de clicar sobre els globus, d' aquesta manera escoltareu els colors. En el segon enllaç, necessitaràs l' ajuda de la teva mare o el teu pare per poder jugar un Memory! Passau-ho bé! 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/coloursMatching.htm


If you need to contact your teacher don't hesitate to contact me on
mavargas@fassers.org
Si necessitau contactar amb la vostra mestra no dubteu en fer-ho a
mavargas@fassers.org


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada